VVS & Kyla 22

PREVATTENLÅS I AVLOPPSVATTENLEDNINGAR

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan