VVS & Kyla 22
|
AMA RA
GOLVRÄNNOR
Generation 
VVS & Kyla 22

PRDGOLVRÄNNOR

AMA

För golvränna avsedd för väggnära montering ska täthet... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att AMA föreskriver att för golvränna avsedd för... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • galler:

  även luftgaller luftdon utformat som ett spjälverk (TNC 69) Luftgaller kan förses med spjäll eller med ställbara lameller för strypning och riktning av luftflödet.

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

Till toppen av sidan