VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Golvbrunnar
Generation 
VVS & Kyla 22

PRB.1Golvbrunnar

AMA

För golvbrunn avsedd för väggnära montering ska täthet... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att AMA föreskriver att för golvbrunn avsedd för... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

 • sil:

  don försett med hål eller nät för avskiljande av partiklar ur vätska (TNC 65); jämför filter

Till toppen av sidan