VVS & Kyla 22
|
AMA RA
RÖKKANALER OCH AVGASKANALER
Generation 
VVS & Kyla 22

PQRÖKKANALER OCH AVGASKANALER

AMA

Montering och installation ska utföras enligt ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange förutsättningar som legat till grund för ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • intyg:

    underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

  • rökkanal:

    kanal för bortledande av rökgas från eldstad (TNC 95)

Till toppen av sidan