VVS & Kyla 22
|
AMA
Torkning och evakuering av rörledningar för köldmedium
Generation 
VVS & Kyla 22

PPD.261Torkning och evakuering av rörledningar för köldmedium

AMA

Före påfyllning av köldmedium ska köldmediekretsens rörsystem... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • enhetsaggregat:

    (i luftbehandlingsinstallation:) sammanbyggt aggregat, bestående av fläkt samt en eller flera av följande delar: luftfilter, luftvärmare, luftkylare, luftfuktare, luftavfuktare, blandningsdel och värmeåtervinnare (TNC 95)

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

Till toppen av sidan