VVS & Kyla 22
|
RA
Rengöring av ledningar för medicinsk gas
Generation 
VVS & Kyla 22

PPD.2161Rengöring av ledningar för medicinsk gas

RA

Ange hur rengöring av rörledningar, avstängningsventiler... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gasinstallation:

    system av gasledningar och gasapparater inom en fastighet vilket är anslutet till servisledning eller gastank och är avsett för gasförbrukning inom fastigheten (TNC 95)

Till toppen av sidan