VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Rengöring av rörledningar
Generation 
VVS & Kyla 22

PPD.2Rengöring av rörledningar

AMA

Rengöring ska dokumenteras.

Sil i filter ska rengöras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om särskild utrustning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • sil:

    don försett med hål eller nät för avskiljande av partiklar ur vätska (TNC 65); jämför filter

Till toppen av sidan