VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Rensanordningar för rörledning
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.63Rensanordningar för rörledning

AMA

Rensanordning på liggande samlingsledning i... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • utförande samt typ av rensanordning
 • mått och höjd...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • tillhandahålla:

  ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan