VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Röranslutningar m m
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.61Röranslutningar m m

AMA

Anslutningsslang för vatten till hushållsmaskin,... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges bland annat anslutningar av rörledningar till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • dricksvatten:

  även konsumtionsvatten vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt (TNC 95); jämför kallvatten, tappvarmvatten

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • inkoppling:

  inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

 • PN:

  även nominellt tryck ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

Till toppen av sidan