VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar m m
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.43Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar m m

AMA

Kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vattentäta väggar 50... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

För serviceöppning med vattentät lucka och ram för montering... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan