VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.33Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion

AMA

Rörledningar som genombryter brandcellsskiljande byggnadsdel... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Redovisa byggnadsdelar som har brandavskiljande funktion.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt; jämför kontroll

Till toppen av sidan