VVS & Kyla 22

PPC.32Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad

AMA

Rörgenomföring ska täta mot vattentät beläggning eller... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att större centrumavstånd mellan rörledningar kan... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • golvbrunn:

    golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

  • plats för bad och dusch:

    golv i del av våtrum som är avsedd för placering av badkar eller dusch samt väggar upp till 2,0 m över färdigt golv bakom badkar eller dusch; se figur AMA Begreppsbestämningar/plats för bad och dusch; jämför våtzoner Figur AMA Begreppsbestämningar/plats för bad och dusch.

Till toppen av sidan