VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.31Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering

AMA

Rörgenomföring genom bjälklag eller vägg ska utföras så... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om isoleringen på rörledning med obruten isolering...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fixering:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

  • fogmassa:

    massa avsedd att ta upp fogrörelser elastisk fogmassa fogmassa som efter härdning har ett övervägande elastisk beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser försvinner snabbt

Till toppen av sidan