VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Rörgenomföringar
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.3Rörgenomföringar

AMA

Genomföring av rörledning i bjälklag eller vägg ska utföras ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • ljudisolering:

  (ljudisolervara) material som har förmåga att begränsa ljudgenomgång (TNC 95) (ljudisolering) minskning av ljudöverföring (TNC 95)

Till toppen av sidan