VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Expansionselement till rörledningar
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.21Expansionselement till rörledningar

AMA

RA

Kontroll

Ange omfattning av kontroll under... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • beräkningstryck:

    tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

  • expansionselement:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp längdförändring i rörledning

Till toppen av sidan