VVS & Kyla 22
|
AMA RA AmaNytt
Fästdon, fixeringar, styrningar m m
Generation 
VVS & Kyla 22

PPC.1Fästdon, fixeringar, styrningar m m

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Fästdon, fixeringar och styrningar ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange kompletterande föreskrifter för infästning och ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ytbehandling

Standard för ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • rostskyddsgrundfärg:

  färg avsedd att appliceras på en stålyta för att dels ge god vidhäftning åt efterföljande skikt, dels hindra eller avsevärt fördröja korrosion (TNC 95)

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan