VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Slangledningar av gummi
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.71Slangledningar av gummi

AMA

Slang för ånga ska vara utförd enligt SS-EN ISO 6134.

Slang ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att ångslang av gummi inte får användas i system ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • tappvatten:

    vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

Till toppen av sidan