VVS & Kyla 22

PNU.521Ledningar av plaströr, markavloppsrör

RA

Fogning

Ange under aktuell kod och rubrik om tätningsring... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • spillvatten:

    i regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning med mera (TNC 95); jämför avloppsvatten

Till toppen av sidan