VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ledningar av PEX-rör, tryckrör
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.514Ledningar av PEX-rör, tryckrör

AMA

Begreppsbestämningar

  • beräkningstemperatur:

    temperatur som används för hållfasthetsberäkning

Till toppen av sidan