VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ledningar av PE-rör, tryckrör
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.512Ledningar av PE-rör, tryckrör

RA

Ange

  • tryckklass
  • typ av polyetenmaterial, PE 80 eller PE...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • entreprenör:

    den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan