VVS & Kyla 22
|
AMA
Ledningar av plaströr
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.5Ledningar av plaströr

AMA

Rörledning ska monteras med hänsyn till expansion.

Bockning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • heta arbeten:

    arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning (TNC 95); jämför brandfarliga heta arbeten Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning, lödning och bearbetning med snabbgående verktyg.

Till toppen av sidan