VVS & Kyla 22

PNU.3612Ledningar av standardiserade kylkopparrör, förtenta

AMA

Förtenta kylkopparrör ska ha förtennad utsida.

Lödfog på... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Denna typ av rör föreskrivs företrädesvis i kyl- och frysrum... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Till toppen av sidan