VVS & Kyla 22

PNU.312Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör

RA

Under denna kod och rubrik föreskrivs rörledningar av... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan