VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ledningar av kopparrör
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.3Ledningar av kopparrör

AMA

Fogning

Lödfog

Hårdlödning ska utföras med lod enligt tabell ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Fogning

Ange under aktuell kod och rubrik

  • om kopplingar ska ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avzinkningshärdigt:

    med avzinkningshärdigt material eller avzinkningshärdigt utförande avses material med låg utfällning av zink. Avser som regel mässing. Avzinkningshärdighet ska vara verifierad genom typgodkännande eller vara testat enligt SS-EN ISO 6509-1 och ha medelvärde för avzinkning på 200 μm och enstaka värden på maximalt 400 μm. Test och verifiering av resultat ska vara utfört av oberoende part

Till toppen av sidan