VVS & Kyla 22
|
RA
Ledningar av stålrör av olegerat stål
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.21Ledningar av stålrör av olegerat stål

Begreppsbestämningar

  • DN:

    även nominell storlek (om rör:) numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörledningssystem, dock inte för komponenter betecknade med ytterdiameter eller gängstorlek (TNC 95) I de fall föreskrift är anknuten till storlek för DN och aktuell rörtyp inte omfattas av ovanstående begreppsförklaring avses med DN närmast motsvarande dimension som används för den aktuella rörtypen. Beteckningen DN hänför sig till nominell diameter, en benämning som dock bör undvikas, liksom den äldre benämningen anslutningsnummer.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan