VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ledningar av stålrör
Generation 
VVS & Kyla 22

PNU.2Ledningar av stålrör

AMA

Fogning

Gängfog

Gängning ska utföras till full gänglängd.

... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Fogning

Svetsfog, med krav på kompetens

Ange under aktuell ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • intyg:

    underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan