VVS & Kyla 22

PNU.1121Ledningar av gråjärnsrör, mufflösa avloppsrör

AMA

Rör och rördelar ska uppfylla krav i SS-EN 877.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om rör och rördelar ska vara P-märkta.

Fogning

Ange

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • spillvatten:

    i regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning med mera (TNC 95); jämför avloppsvatten

Till toppen av sidan