VVS & Kyla 22

PMC.201Sammansatta apparater för kylvattenbehandling

AMA

Anordningen ska bestå av

  • flödesmätare för signalgivning,...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange vilken behandling apparaten ska utföra, till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • injustering:

    inställning av reglerutrustning eller don i distributionssystem för vätska eller gas för att beräknade eller föreskrivna värden ska erhållas i systemets olika delar (TNC 95) Injustering ska inte kallas inreglering.

Till toppen av sidan