VVS & Kyla 22
|
RA
Torkfilter i köldmediesystem
Generation 
VVS & Kyla 22

PMB.53Torkfilter i köldmediesystem

RA

Ange

  • dimension på röranslutning
  • typ av röranslutning
  • om
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

Till toppen av sidan