VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Sugfilter i köldmediesystem
Generation 
VVS & Kyla 22

PMB.51Sugfilter i köldmediesystem

AMA

Sugfilter ska vara försett med mätuttag... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Extra yttre sugfilter föreskrivs vanligtvis endast... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

Till toppen av sidan