VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Vätskeavskiljare i köldmediesystem
Generation 
VVS & Kyla 22

PMB.41Vätskeavskiljare i köldmediesystem

AMA

Vätskeavskiljare placerad i kompressors sugledning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • volym
  • högsta tillåtna tryck eller kontrolltryck
  • dimension...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

Till toppen av sidan