VVS & Kyla 22
|
RA
Fettavskiljare
Generation 
VVS & Kyla 22

PMB.223Fettavskiljare

RA

Ange

  • medium som ska renas, till exempel...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avskiljare:

    don som avlägsnar föroreningar ur gas eller vätska (TNC 81) Avskiljare inom gasbehandlingsområdet indelas vanligen i stoftavskiljare, droppavskiljare, gasavskiljare och luftfilter. Med avseende på arbetssätt kan avskiljare hänföras till någon av följande typer: mekanisk avskiljare, till exempel cyklon, fallkammare, galler; elektrostatisk avskiljare, till exempel elektrofilter; avskiljare med spärrverkan, till exempel droppavskiljare, sandfilter, textilfilter; våtavskiljare, till exempel våtskrubber; kemisk avskiljare, till exempel droppavskiljare, gasavskiljare, avskiljare med adsorptionsverkan, till exempel adsorptionsfilter, kolfilter.

Till toppen av sidan