VVS & Kyla 22
|
RA
Oljeavskiljare och bensinavskiljare
Generation 
VVS & Kyla 22

PMB.221Oljeavskiljare och bensinavskiljare

Begreppsbestämningar

 • avloppsvatten:

  vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller dylikt (TNC 95); jämför spillvatten

 • avskiljare:

  don som avlägsnar föroreningar ur gas eller vätska (TNC 81) Avskiljare inom gasbehandlingsområdet indelas vanligen i stoftavskiljare, droppavskiljare, gasavskiljare och luftfilter. Med avseende på arbetssätt kan avskiljare hänföras till någon av följande typer: mekanisk avskiljare, till exempel cyklon, fallkammare, galler; elektrostatisk avskiljare, till exempel elektrofilter; avskiljare med spärrverkan, till exempel droppavskiljare, sandfilter, textilfilter; våtavskiljare, till exempel våtskrubber; kemisk avskiljare, till exempel droppavskiljare, gasavskiljare, avskiljare med adsorptionsverkan, till exempel adsorptionsfilter, kolfilter.

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten (TNC 95)

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan