VVS & Kyla 22
|
RA
Adsorptionsfilter
Generation 
VVS & Kyla 22

PMB.214Adsorptionsfilter

Begreppsbestämningar

  • adsorptionsfilter:

    filter för adsorption av gaser eller partiklar, till exempel kolfilter (TNC 69)

  • dricksvatten:

    även konsumtionsvatten vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt (TNC 95); jämför kallvatten, tappvarmvatten

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

Till toppen av sidan