VVS & Kyla 22

PMB.211Silfilter

RA

Ange

  • avskiljningsgrad
  • maskvidd
  • filterarea
  • krav på material...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan