VVS & Kyla 22

PLEVAKUUMKÄRL

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • medium
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • vakuumkärl:

    en behållare som är konstruerad för ett tryck som understiger atmosfärstrycket med mer än 0,0065 bar (AFS 2017:3)

Till toppen av sidan