VVS & Kyla 22
|
RA
Avspänningskärl
Generation 
VVS & Kyla 22

PLD.6Avspänningskärl

RA

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • avspänningskärl:

    kärl i ett vätskesystem (pannanläggning med effekt > 100 kW och vätsketemperatur > 120 °C) avsett att avskilja ånga från hetvatten vid utblåsning från säkerhetsventil

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan