VVS & Kyla 22

PLD.4Tryckkärl för köldmedium

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om tryckkärl ska placeras... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • tryckkärl:

    en behållare, som inte är en cistern, som består av ett eller flera rum och som har konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning (AFS 2017:3)

Till toppen av sidan