VVS & Kyla 22

PLD.3Tryckkärl för gasformigt medium

RA

Ange under aktuell kod och rubrik i klartext

  • medium för...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tryckkärl:

    en behållare, som inte är en cistern, som består av ett eller flera rum och som har konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning (AFS 2017:3)

Till toppen av sidan