VVS & Kyla 22
|
AMA
Tryckkärl för olja eller drivmedel
Generation 
VVS & Kyla 22

PLD.22Tryckkärl för olja eller drivmedel

Begreppsbestämningar

  • K-cistern:

    (för brandfarlig vätska:) cistern som är tillverkad av material med god korrosionsbeständighet, till exempel plastbelagd betong, syrafast stål, plastbelagt stål, termoplast eller glasfiberarmerad härdplast (TNC 95); jämför S-cistern

  • tryckkärl:

    en behållare, som inte är en cistern, som består av ett eller flera rum och som har konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning (AFS 2017:3)

Till toppen av sidan