VVS & Kyla 22
|
AMA RA
EXPANSIONSKÄRL O D
Generation 
VVS & Kyla 22

PLCEXPANSIONSKÄRL O D

AMA

RA

Gränsdragning mot el-, styr- och övervakningssystem

Ange... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • expansionskärl:

    öppen eller sluten behållare i ett vätskesystem avsedd att ta upp de förändringar i systemets vätskevolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen (TNC 95)

  • tryckmätare:

    visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

Till toppen av sidan