VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Slutna expansionskärl
Generation 
VVS & Kyla 22

PLC.4Slutna expansionskärl

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • tryckklass
  • material i...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • expansionskärl:

    öppen eller sluten behållare i ett vätskesystem avsedd att ta upp de förändringar i systemets vätskevolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen (TNC 95)

Till toppen av sidan