VVS & Kyla 22
|
RA
Öppna avspänningskärl
Generation 
VVS & Kyla 22

PLC.3Öppna avspänningskärl

RA

Ange

 • tryckklass
 • material i kärl genom hänvisning till...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • avspänningskärl:

  kärl i ett vätskesystem (pannanläggning med effekt > 100 kW och vätsketemperatur > 120 °C) avsett att avskilja ånga från hetvatten vid utblåsning från säkerhetsventil

 • vattenlås:

  luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan