VVS & Kyla 22
|
RA
Öppna avsvalningskärl
Generation 
VVS & Kyla 22

PLC.2Öppna avsvalningskärl

RA

Ange

  • tryckklass
  • material i kärl genom hänvisning till ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avsvalningskärl:

    kärl i ett vätskesystem avsett att förhindra temperaturen i ett expansionskärl att överstiga 60 °C Kärlet monteras i inkommande ledning till expansionskärl.

Till toppen av sidan