VVS & Kyla 22

PLC.1Öppna expansionskärl

AMA

Öppet expansionskärl ska vara dimensionerat och utfört för... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • expansionskärl:

    öppen eller sluten behållare i ett vätskesystem avsedd att ta upp de förändringar i systemets vätskevolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen (TNC 95)

Till toppen av sidan