VVS & Kyla 22
|
AMA RA
PUMPAR
Generation 
VVS & Kyla 22

PKBPUMPAR

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Pump ska vara försedd med ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange verklig driftpunkt (tryck och ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • backventil:

  ventil som tillåter flöde i endast en riktning (TNC 95); jämför vakuumventil, återsugningsskydd

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • parpump:

  arrangemang med två parallellkopplade enkelpumpar

 • stomljud:

  ljud som fortplantas via en byggnads stomme (TNC 95)

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • tvillingpump:

  pump med ett gemensamt pumphus för två separata pump- och drivsidor

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • vibrationsdämpare:

  elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan