VVS & Kyla 22
|
AMA RA
PUMPAR, KOMPRESSORER M M
Generation 
VVS & Kyla 22

PKPUMPAR, KOMPRESSORER M M

AMA

Montering och installation ska utföras enligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • åtgärder för att...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ljudnivå:

    även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan