VVS & Kyla 22

PJFSOLFÅNGARE

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • solfångare:

    anordning i vilken solstrålningsenergi absorberas och omformas till värme, som överförs till en värmebärare (TNC 81)

Till toppen av sidan