VVS & Kyla 22
|
AMA RA
TAPPVATTENVÄRMARE
Generation 
VVS & Kyla 22

PJETAPPVATTENVÄRMARE

RA

Beakta att tappvattenvärmare bör vara placerad i utrymme... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • säkerhetsventil:

  ventil som är betingad av säkerhetsskäl och som automatiskt släpper ut ånga, vatten eller annan gas eller vätska från en ledning, behållare, panna eller dylikt vid ett visst övertryck hos gasen eller vätskan (TNC 95)

 • vakuumventil:

  ventil som automatiskt släpper in luft i ledning, behållare eller dylikt vid visst undertryck (TNC 95); jämför backventil, återsugningskydd

 • vattenvärmare:

  apparat för värmning av tappvarmvatten eller värmevatten (TNC 95)

Till toppen av sidan