VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Luftkylda kylare för kylmedel
Generation 
VVS & Kyla 22

PJD.1Luftkylda kylare för kylmedel

AMA

RA

För luftkyld kylare för kylmedel är följande värden... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • kylmedel:

    medium, till exempel luft, vatten, som bortför värme från värmeavgivande delar; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Kylmedel kan i en värmepump- eller värmeåtervinningsanläggning även vara värmebärare. Figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare.

Till toppen av sidan